Vztah k sobě se utváří u každého z nás už v raném dětství, podle názorů našeho okolí na nás. Jsou to většinou názory našich nejbližších lidí, které na nás mají zásadní vliv…