Přeprogramování mysli je soubor koučovacích technik, které pracují s podvědomou myslí a mění podvědomá omezující přesvědčení na přesvědčení užitečná, která člověka v jeho životě podpoří…