Co je to přeprogramování mysli

Přeprogramování mysli je soubor koučovacích technik, které pracují s podvědomou myslí a mění podvědomá omezující přesvědčení na přesvědčení užitečná, která člověka v jeho životě podpoří.

Přesvědčením se dá také říkat programy. Omezující přesvědčení vzniká tak, že si člověk myslí opakovaně nějakou myšlenku nebo myšlenky a ty jsou provázené silnými negativními emocemi.

Omezující přesvědčení vznikají při traumatech, ale také během dětství – hlavně na základě toho, jak se k člověku chovali jeho rodiče, protože to jsou první lidé, s kterými má první interakce v životě. Většina lidí neví, jaká přesvědčení má ve svém podvědomí uložená.

Člověk má v podvědomí přesvědčení buď omezující nebo podporující

Přeprogramování mysli je pro člověka důležité, pokud se mu v životě i přes veškerou snahu nedaří tak, jak sám chce a nemá pro to úplně racionální vysvětlení. Anebo sám dobře ví, že v jeho minulosti byly negativní zkušenosti, které mohly mít na něho a na jeho mysl negativní vliv a ví, že by je potřeboval zpracovat.

Lidé si myslí, že čas zahojí všechny rány a když uplyne od traumatické události nějaký čas, že je to v nich uzdravené, ale to není pravda. Čas jenom přesune trauma z vědomí do podvědomí – a odtud člověka ovlivňuje. Ovlivňuje jeho život a rozhodnutí i životní pocit, aniž by si toho byl vědom.

Přínos koučinku s podvědomím je jak terapeutický, tak i transformační

Přeprogramování se tedy týká podvědomé mysli. Jedná se o soubor účinných postupů, které umožňují nalézt omezující přesvědčení v podvědomí, tato přesvědčení pak uzdravit, odstranit negativní emoce a získat poznání, která člověku umožní, aby si byl schopen zvolit nová, užitečná přesvědčení a dosadit je do svého podvědomí.

Účelem tedy je, aby se člověk zbavil přesvědčení, která ho v životě omezují a nahradil je přesvědčeními, která ho pak z podvědomí podporují a pomáhají mu tvořit novou, lepší realitu.

Úspěch člověka tedy ovlivňuje nejen to, jaké má vědomé znalosti a dovednosti, ale také to, jestli je schopen jednat. To se mu buď daří nebo nedaří – právě na základě toho, jaká má podvědomá přesvědčení (tzn. jak má naprogramovanou svoji podvědomou mysl).

Dokážete víc, když vás v tom vaše podvědomí podpoří

Člověk, který má problémy při dosahování svých cílů i když na to má vědomé znalosti a snaží se dělat kroky, může narážet na to, že jeho podvědomí mu nedává povolení a sabotuje ho.

To se projevuje tak, že když o něco jde, stane se něco nečekaného, co mu jeho snahu překazí. Pokud však takový člověk zapracuje se svým podvědomím, to mu pak dá povolení a on dosahuje svých cílů mnohem snadněji.

Pozitivní programování mysli umožňuje člověku žít vědomě a úspěšně tvořit svůj život

Podvědomou mysl si můžeme představit jako rozlehlou zahradu. Pokud vlastníte zahradu, o kterou se roky nestaráte, tak si dokážete představit, jak taková zahrada vypadá. Pravděpodobně tu není příliš útulno. Je zarostlá plevelem, jsou tu škůdci, ovocné stromy nenesou tak jak mají, proto zahrada není tak krásná a užitečná, jak by mohla být.

Pokud se člověk po letech jejího zanedbávání rozhodne, že ji chce mít k obrazu svému a začne na ní pravidelně pracovat – například ostříhá trávu, zbaví se škůdců a podobně,.za rok už vypadá úplně jinak. Z opuštěné, zanedbané zahrady se stane místo, které poskytuje svému majiteli své dary.

A takhle je to i s podvědomou myslí. Každý kus práce s ní se nějak pozitivně projeví v životě člověka. Může to být zlepšený životní pocit nebo se přestane projevovat nějaká zdravotní obtíž nebo se člověku konečně povedou uskutečnit pozitivní změny, kterých předtím nebyl schopen.

Přeprogramování podvědomé mysli je proces a člověk vidí výsledky postupně

Při koučinku s podvědomou myslí má každý člověk individuální výsledky – někdo menší, někdo větší, někdo naprosto zásadní a to někdy už po prvním sezení. Záleží na tom, jaká byla jeho minulost.

Pokud někdo ví, že měl obtížnou minulost, že zažil jedno či více traumat nebo že měl velmi přísné nebo hodně negativní rodiče, tak už pravděpodobně tuší, že s jeho podvědomou mysli je třeba více zapracovat, než u člověka, u kterého to bylo opačně.

Každopádně se i lidem s převážně pozitivně naprogramovanou myslí vyplatí zjistit, co mají vlastně ve svém podvědomí uloženo vzhledem ke svým cílům a snům a jestli je jejich podvědomí připraveno je v nich podpořit.

UČEBNICE PŘEPROGRAMOVÁNÍ PODVĚDOMÍ

Máte možnost se techniky pro přeprogramování podvědomí sami naučit, díky této učebnici, kterou jsme pro vás sestavily, abychom s vámi sdílely tyto účinné nástroje. Zažijte vnitřní revoluci!