Cvičení pro úspěšné vědomé tvoření toho, co chcete

Tvoříte svůj život. Věděli jste to? Zažíváte ve svém životě to, co chcete nebo máte pocit, že se v něm nic nehýbe anebo zažíváte nepříjemnosti a problémy?

Abyste mohli zažívat to, co si přejete, musíte o to vesmír nejprve požádat. Jak na to? Jasně se rozhodněte, co chcete. Tomu předchází, že si musíte ujasnit, o co vlastně žádáte.

Tvoříte svůj život. Věděli jste to? Zažíváte ve svém životě to, co chcete nebo máte pocit, že se v něm nic nehýbe anebo zažíváte nepříjemnosti a problémy?

Abyste mohli zažívat to, co si přejete, musíte o to vesmír nejprve požádat. Jak na to? Jasně se rozhodněte, co chcete. Tomu předchází, že si musíte ujasnit, o co vlastně žádáte.

Rozhodněte se, co chcete zažívat

Někteří lidé svůj život vědomě netvoří, protože neví, jaké rozhodnutí je pro ně to nejlepší. Jsou na pochybách, bojí se, aby se nerozhodli špatně a aby si v životě nevytvořili něco, co pro ně nebude to pravé. Případně ví, že si z minulosti nesou neuzdravené negativní zkušenosti a obávají se, aby se jim znovu neopakovaly. Tak se raději nerozhodnou.

Protože si nestanoví jasný pozitivní záměr toho, co chtějí zažívat, může se jim stát, že sklouznou k obavám, k dramatickým scénářům, přemýšlí o tom, co nejhoršího by se mohlo stát a svými strachy si to přivolají – i když mají pocit, že si to nevybrali.

Jak si udržet pozitivní záměr při tvoření

Pokud nevíte, jak se rozhodnout, můžete se na to zeptat svého podvědomí, které má pro vás všechny odpovědi na míru. Někdy vám odpovědi mohou přijít i v tichu – např. při meditaci. Pokud ale chcete pomoci a být si svými rozhodnutími zcela jisti, můžete je získat na koučinku s podvědomím, který poskytuji.

Představte si život jako katalog, ze kterého si vybíráte to, co chcete. Vyberte si to, z čeho máte ten nejlepší pocit. Ať už se to týká partnera, práce a čehokoli dalšího, po čem toužíte.

Zeptejte se sami sebe:
Kým chci být?
Co chci mít?
Co chci dělat?
Co chci zažívat?

Když si ujasníte, co chcete do svého života přitáhnout, můžete to podpořit následujícími cvičeními, které váš záměr ještě pozitivně utvrdí.

1. Vizuální nástěnka

Najděte si obrázky, které znázorňují to, co chcete od vesmíru dostat. Vystřihněte si je a nalepte je tak, abyste se na ně mohli dívat každý den.

Může to být nástěnka nad pracovním stolem, ale třeba i deník, se kterým se zabýváte každý den.

Obrázky si vybírejte tak, aby ve vás probouzely pozitivní emoce. Máte chuť se usmívat, když se na ně podíváte? Zaplesá vám nad nimi srdce? Pak jsou to ty pravé obrázky.

2. Ideální scéna

Napište si několik pozitivních prohlášení, které budou popisovat vaše cíle. Jedná se o několik kladných vět napsaných v přítomném čase tak, jako kdyby to, co chcete, už bylo vaší realitou.

Tyto věty si každé ráno napište, ať už na kus papíru nebo do sešitu, který si na to vyčleníte. Do pravého horního rohu si napište datum a pak, pod to, několik svých pozitivních vět.

Můžete si tyto věty nejen pravidelně psát, ale i si je opakovat číst.

3. Audio nahrávka

Pokud chcete, můžete si svoje pozitivní prohlášení nahrát jako MP3, třeba přes diktafon do svého mobilu a pouštět si je před spaním nebo po probuzení.

4. Řízená vizualizace

Dalším způsobem je řízená vizualizace. Tato technika se dělá ve dvojici – s tím, že jeden člověk provádí toho druhého pomocí přesných pokynů tzv. prožitkovou tabulkou, kdy si člověk postupně v duchu plně prožije svoje cíle. Tato technika práce s podvědomím je velmi účinná.

Pro některé lidi je obtížné si svoje vizualizace prociťovat a když to dělají sami, tak jim to moc nejde. Řízená vizualizace tento problém odstraňuje a proto je tak účinná – je zde využita síla pocitů. Pokud vás tato technika zaujala, je možné přijít na koučink, kde ji spolu uděláme.

Osvojte si tyto pozitivní návyky a podpořte tím svoji tvůrčí sílu

Začněte každý den používat alespoň některou z těchto technik a zažijte velkou moc pozitivního záměru. Můžete si také osvojit nový zvyk, že se budete sami sebe pravidelně ptát: „Co chci, aby se dělo?“ A když si tuto otázku zodpovíte, rozhodněte se, že se to stane a věřte tomu!

Tuhle otázku si můžete položit například před spaním a stanovit si pozitivní záměr na další den. V tomto záměru se můžete utvrdit i po probuzení. Také když si plánujete svůj nový týden, můžete si i pro něj stanovit pozitivní záměr. Zeptejte se: „Co se v něm má podařit“?

Lze to udělat i pro dlouhodobější horizont, podle vaší preference – na 3 měsíce, na rok. Můžete to dělat buď pouze myšlenkou, zapsat si to nebo si vybrat jednu z výše uvedených technik – případně je kombinovat, pro co největší účinnost.

„Pokud věříte, že to půjde,
i když věříte, že to nepůjde,
tak v obou případech
máte pravdu.“

Henry Ford

Jak to udělat, aby vám zákon přitažlivosti fungoval

1. požádejte – mějte jasný záměr na tom, co chcete

Tento první krok je popsaný v tomto článku. Všechny zmíněné techniky vám pomohou maximálně si utvrdit svůj záměr pro dosažení vašich cílů.

2. věřte – bez pochybností a psychických bloků

S tímto druhým krokem vám může pomoci koučink s podvědomím, zaměřený na přeprogramování podvědomé mysli, který umožňuje zbavit se psychických bloků, které by jinak mohly zabraňovat pozitivním výsledkům.

3. dělejte kroky  – v součinnosti se svým záměrem každý den

Protože žijeme ve fyzické realitě, máme nejen mysl, ale i tělo – proto, abychom se chovali v souladu s tím, čeho chceme dosáhnout. Člověk se má sám sebe zeptat každý den: “Co mám dnes udělat pro dosažení svého cíle?” Někdy dělá velké kroky, někdy malé, ale pasivně nečeká.

4. obdržte – vytrvejte v pozitivním očekávání

Je důležité rozhodnout se, že se cíle dosáhnout podaří, ať už dříve nebo později a nikdy se nevzdat. Pokud se člověku u toho daří užívat si svůj život a zažívat díky tomu vysoké emoce, vše se mu daří snadněji.
Pokud je někdy těžké cítit radost, člověk se může zaměřit alespoň na vděčnost – za to, co má a co se mu daří.