Jak komunikovat s dítětem, aby ho jeho podvědomí nesabotovalo v životě

Pravidelně se chodím projít do parku, kde potkávám také dospělé s malými dětmi nebo se zvířaty a bývám svědkem toho, jak se někteří chovají. V dnešní době se už veřejně mluví o tom, jak chování rodičů ovlivňuje dítě a jeho budoucí dospělý život. Stejně tak se hlásá ochrana zvířat. Realita ale bývá jiná.

Říkám si, jak lehké je pořídit si dítě nebo zvíře, ale pak už nikdo nedohlíží na to, jaké mají podmínky k životu. Dochází vůči nim často k násilí a není to jen násilí fyzické, ale také psychické, emocionální a duševní. Tyto druhy násilí nejsou sice na první pohled vidět, ale zanechávají závažné škody.

Pořád žijeme v tom, že cizí člověk by neměl zasahovat do toho, jak se někdo chová ke svému dítěti nebo mazlíčkovi a že to není jeho věc. Opravdu?

Dítě si na základě chování svého rodiče k němu vytváří obraz o sobě a svůj vztah k sobě a k lidem

Když jsem byla naposledy na procházce, setkala jsem se za ten den již s několikátou situací, kdy se rodič dopouštěl násilí na svém dítěti. Proti mně šla matka s dvěma malými dětmi a s babičkou. Její malá dcera srdceryvně plakala.

Reakce matky nebyla ji utěšit – místo toho ji držela za nadloktí a v jednu chvíli jí začala křičet do obličeje, ať okamžitě ztichne. To už jsem nevydržela a šla jsem se holčičky zastat. Matce jsem řekla, že by měla dceru nějak utěšit, třeba ji obejmout, a ne na ni ještě víc křičet. Její reakce byla taková, že obrátila svoji agresivitu proti mně:  “Paní, to není vaše dítě. Vy neznáte moji dceru, tak se mi nepleťte do mého výchovného stylu!”
Viděla jsem, že se ani nezarazila ani nezastyděla. Evidentně měla pocit, že její chování je naprosto  pořádku. To vypovídá o  její nevyrovnanosti a citové méněcennosti.
Řekla jsem, že jestli bude v tomhle chování pokračovat, bude její dcera v dospělosti poznamenaná. Odsekla: “No tak bude poznamenaná!”

Nemělo by být cílem dítě výchovou zlomit, ale připravit ho na život, ve kterém uspěje

Udivilo mě na tom i to, že ta rodina vypadala na první pohled slušně a spořádaně – nikdo by asi nehádal, že matka je psychicky labilní a čemu jsou její malé děti vystaveny. Je zřejmě zvyklá, že ji její okolí nechá se takhle chovat, protože jsou to přece její děti.

Vzhledem k tomu, že mám na koučinku pravidelně klienty, kteří si řeší přesně takovéto rány z dětství, plně si uvědomuji, jak moc štěstí a úspěšnost v životě závisí právě na výchově.

Výchovný styl nejsou scény, křik, ponižování, nadávky, kritizování ani bití

Protože je však toto nemocné chování normalizováno, proto je tolik lidí s nulovou sebehodnotou, pošlapaným sebevědomím, bez schopnosti přijmout sami sebe a mít se rádi. Tito lidé nedostali šanci se ozvat, naučit se dávat druhým hranice, postavit se za svoje práva a prosadit se v životě.

Děti ani zvířata nejsou věci ani majetek. Každá duše se rodí svobodná a zaslouží si dobré zacházení. To, že má někdo dítě nebo zvíře, by měl brát jako privilegium a poskytnout mu nejlepší možnou péči.

Téhle matce se dostalo pravděpodobně stejné “výchovy”. Ale je nutné tohle dál předávat? Odvracet se od takového chování, s tím, že to není naše věc? Věřím, že ne.

Doufám, že si tento článek přečtou lidé, kteří měli podobné rodiče a uvědomí si, že to byl nemocný způsob chování, který by neměl být považován za přijatelný a za normální. Zároveň by měli vědět, že pokud mají ve svém životě lidi, kteří se k nim chovají toxicky – mají právo přerušit s nimi kontakty. Je to v zájmu jejich zdraví a přežití.

Negativní programy o sobě a o světě lze změnit koučinkem s podvědomím

Pokud rodič opakuje pravidelně dítěti, že je hloupé, neschopné, líné, k ničemu a další jedovatosti – jak může očekávat, že se bude dítěti v budoucnu dařit? Tato negativní, léta posilovaná přesvědčení takového člověka pak z podvědomí znejisťují a sabotují i když se vědomě snaží o opak.

Nikdo se občas nevyhne emocionálně vypjatým situacím. Je ale nutné vědět, že právě v těchto situacích se negativní omezující přesvědčení zapisují do podvědomí a pak život člověka ovlivňují.

Pokud člověk ví, že si taková přesvědčení sebou nese, dá se s tím něco dělat. Tato zranění se dají uzdravit.

Zdravý rodič chce, aby jeho dítě bylo šťastné a úspěšné. Proto se k němu chová tak, aby ho v tom podpořil. Dává si tedy pozor, jakým způsobem s dítětem komunikuje a jak se k němu chová.

UČEBNICE PŘEPROGRAMOVÁNÍ PODVĚDOMÍ

Máte možnost se techniky pro přeprogramování podvědomí sami naučit, díky této učebnici, kterou jsme pro vás sestavily, abychom s vámi sdílely tyto účinné nástroje. Zažijte vnitřní revoluci!