Jak na osobní transformaci prakticky, díky životnímu koučinku s podvědomím

Žijeme v době osobní transformace. Po každém z nás se chce vnitřní proměna, která nám umožní žít svůj život vědomě a pravdivě k tomu, kdo jsme. Cesta osobní transformace nemusí být vždy lehká, protože jsou po nás chtěny změny v našem myšlení a chování, které nás nikdo neučil. Zejména se po člověku chce, aby přeprogramoval svoji mysl a žil autenticky.

Co je to přeprogramování mysli a proč by ho člověk měl chtít 

Mysl se skládá z vědomé a podvědomé části. Když to zjednodušíme, můžeme říci, že vědomá mysl obsahuje myšlenky pozitivní a negativní. Podvědomá mysl obsahuje přesvědčení – užitečná a omezující. Podvědomá mysl je silnější než mysl vědomá a má zásadní vliv na to, co přitahujeme do svého života.

Česká republika je postkomunistická společnost a komunismus je forma útlaku. Útlak vytváří dva typy lidí – oběti a utlačovatele. Kdo prošel útlakem, ať už v rodině nebo ve společnosti, musí projít sebe=rehabilitací, aby mohl být psychicky zdravým člověkem, který je zbavený sebe-sabotujícího podvědomého programování a díky tomu se stal skutečně svobodným.

Pokud člověk nezmění svoje omezující přesvědčení, která mu vštípili jiní, je nucen žít ve vnitřním vězení strachů a omezení z minulosti a to mu znemožňuje žít svoji autenticitu.


Co je to autenticita a proč by člověk měl chtít žít autenticky

Autenticita znamená pojmenovat si pravdivě kdo opravdu jsem a pak si vytvořit život podle toho – na míru. Začíná to kladením si zásadních životních otázek, jako:

 • Proč jsem tady?
 • Jaké je moje poslání?
 • Kým chci být?
 • Co chci mít, dělat a zažívat ve svém životě?

Na tyto otázky může být složité najít odpovědi, pokud se radíme s jinými lidmi nebo se je snažíme napodobovat. Tady opravdu platí, že co je správné pro jednoho, nemusí být správné pro druhého. Je velmi důležité s nikým se neporovnávat.

Chcete žít svůj plný potenciál?

Člověk může buď přežívat anebo žít naplno. Pokud chce žít naplno, musí si dovolit poznat sám sebe a poskládat si svůj život podle toho.  To může být někdy opravdu těžké, protože jsou dva pohledy na život. Ve vědomí je tento pohled řízený egem, kterému vládne strach. V podvědomí je pohled vycházející ze srdce, který umožňuje mít nadhled a vidět věci v širších souvislostech. Je cenné znát obě perspektivy.

Každý z nás má manuál na svůj život ve svém podvědomí. Podvědomí má odpovědi na otázky, které si klademe a dokáže nám osvětlit, jak nás naše rozhodnutí ovlivní dlouhodobě. Samotné přeprogramování podvědomí tedy pro osobní transformaci nestačí. Je po nás chtěno, abychom byli na svém místě a žili to, pro co jsme se narodili.

Krize jako nucený transformační průlom

Pokud si říkáte, že vás osobní transformace nezajímá, že si nemůžete dovolit takový luxus jako zabývat se přeprogramováním svého podvědomí a už vůbec ne tím, žít autenticky, možná zažíváte krize, které jste vůbec nečekali.

Tyto krize jsou o tom, že staré se hroutí, aby to bylo vystavěno nově – na zdravějších základech a lépe. Tyto krize se mohou týkat milostných vztahů, rodiny, domova, kariéry, případně všeho najednou. Člověk zažívá beznaděj, nevidí budoucnost, má pocit, že nic nemá smysl a nechápe, co se děje. Proč to, co tak dlouho fungovalo, najednou nefunguje vůbec?

Narodili jsme se, abychom se učili ve škole života

Každá krize zahrnuje v sobě lekce, které mohou být člověku užitečné. Rozhodující je tu postoj k situaci. Buď se člověk může litovat a hroutit anebo se může pokusit o takzvaný vědomý průchod krizí. Pokud totiž porozumíme tomu, proč se nám děje to, co se nám děje, je to taková brána k novému životu. Účinným nástrojem je v tomto případě např. životní koučink s podvědomím, který používá funkční techniky NLP. Díky nim se dají najít odpovědi na otázky: Co mě to má naučit? Co mám udělat jinak, aby se mi tahle lekce už neopakovala?

Vědomý život jako nový způsob existence

Chce se po nás, abychom se “probudili” a žili vědomý život. Když se člověk začne probouzet k novému životu tím, že mu jdou do cesty nové informace a on najednou zjistí, že chce a potřebuje začít žít jinak než předtím, může mít pocity, že realita je divnější než fikce a někdy si klade otázku: “Zbláznil jsem se?” Je tu velký rozpor mezi okolní realitou a vnitřním vedením. Dobrá zpráva je, že jste se nezbláznili, protože blázen se na to sám sebe nikdy nezeptá. Jenom jste se probudili mezi prvními. A je to proto, abyste pomohli ostatním.

Po lidech, kteří se probouzejí k vědomému životu (k vědomí toho, že jsou jedinečné svobodné bytosti, které vědí proč jsou tady a co mají dělat) se chtějí následující nové zvyky, které by se měly stát pravidelnou součástí jejich rutin.


Tipy pro probuzeného člověka:

 • přeprogramování podvědomé mysli
 • následování vnitřního vedení a žití autentického života
 • pozitivní myšlení
 • meditace
 • vizualizace
 • zvyšování svojí vibrace
 • péče o svůj celkový stav (psychický, fyzický, emocionální a duševní)