Jak skrze uzdravení svojí sebehodnoty získat zpátky sílu, dovolit si být sám sebou a žít podle sebe

Hodnota člověka je vrozená, nehledě na minulost ani na možné chyby. Každý z nás rozhoduje o své hodnotě sám, na to nikdy nezapomínejme.

Nehledě na to, co o vás řekli lidé nebo jak se k vám chovali, věřte, že vaše hodnota pochází zevnitř. Vaše hodnota nepochází zvnějšku – nemusíte s nikým soutěžit, porovnávat se, nemusíte se snažit stát se někým jiným. Jen si musíte dovolit plně se stát sami sebou, být pravdiví k sobě a svým potřebám.

Pomůže vám změna vašich podvědomých omezujících programů

Rodíme se celiství, sebevědomí a vědoucí. Nemáme žádné pochybnosti o sobě, o své hodnotě a o tom, že si zasloužíme dostat od života přesně to, co chceme a potřebujeme.

Pak jsme však během svého života programováni – přes svoje rodiny, školy, zkušenosti, nevydařené vztahy a také přes to, že nás jiní vidí po svém.

Tlačí na nás svoje představy a požadavky ohledně toho, co bychom měli/neměli, co musíme/nesmíme, jací máme být/jací rozhodně ne, co máme chtít/co ne, co máme vyjádřit/co ne, co se nám může líbit/co ne, co můžeme mít rádi/co ne, jaké naše vlastnosti jsou dobré/ špatné – podle toho, čemu oni sami dávají přednost.

Tím, že se člověk přizpůsobuje na základě programování, kterému je vystaven – se více a více odděluje od svého pravého já.

Je nám vštěpováno, že nejsme dost dobří

Skrze výchovu kritikou vzniká perfekcionismus a ten ke šťastnému životu rozhodně nevede.

Pokud tomuto omezujícímu přesvědčení: „Nejsem dost dobrý” uvěří naše podvědomí, stane se z něho omezující přesvědčení a člověku se pak taková životní realita potvrzuje a opakovaně děje. Nehledě na svoje úsilí vyhovět tomu, co se po něm chce, vždy skončí s tímto pocitem.

Je to velmi rozšířený program, který má ve svém podvědomí hodně lidí. Člověk má kvůli němu neustále pocit, že se musí odklonit od toho, kdo je a proto se svému pravému já stále vzdaluje.

Být sám sebou je ale v pořádku

Nemusíme plnit představy a očekávání ostatních o tom, jací bychom měli být a jaký život bychom měli žít.

Můžeme sami sobě dovolit akceptovat svoji hodnotu a být právě takoví, jací jsme. Nepotřebujeme ničí souhlas ani dovolení.

Čím více je člověk vzdálený svému pravému já a snaží se žít v souladu s podvědomým programováním, které mu vštípili jiní, tím měně je spokojený. Právě tento rozpor v člověku může být zdrojem úzkostí, depresí, pocitu, že je s ním něco špatně. Provází ho pocit, že NIKDY nebude dost dobrý.

Každý z nás děláme chyby, každý z nás má věci, na kterých potřebuje zapracovat. To ale neumenšuje naší vrozenou hodnotu.

Smyslem života není dokonalost, ale autenticita a vnitřní vyrovnanost

Jak se k ní však vrátit? Jak nalézt znovu ztracenou sílu? Jak to udělat, abychom zase plně pocítili svoji hodnotu?

Tím, že zjistíme, kdo doopravdy jsme. A jak to zjistit? Je mnoho způsobů – můžete se například zeptat svého podvědomí v koučinku nebo při meditaci. Vyzkoušejte i nové zážitky, mimo to, co obvykle děláte. Dovolte si zjistit, co vám dělá radost a zařaďte to do svého života.

Stůjte si za svojí jedinečností – za tím, co vás dělá jiné

Když si dovolíte být sami sebou (být autentičtí), tak to je to, co vám přinese opravdové štěstí, naplnění a úspěch.

Mějte se víc rádi, dovolte si více se projevovat a vyjadřovat sebe. Vyjadřujte sami sebe svým vzhledem, oblékáním, chováním, svými aktivitami. Nemusíte nikoho napodobovat. To, co vedlo k úspěchu druhého, nemusí být vaše cesta.

Uvědomte si svoje silné a slabé stránky. Pokud vás vaše slabé stránky drží od toho, co chcete, zapracujte na nich. Ty, které nemůžete změnit, přijměte. Nesnažte se usilovat o dokonalost, ale o štěstí – a o to, co právě pro vás znamená.

Svůj život postavte na svých silných stránkách

Věnujte se věcem, které chcete dělat. Vaše životní cesta nemusí vypadat jako cesta kohokoli jiného. Smysl musí dávat pouze vám.

Zeptejte se sami sebe – vedou mě moje rozhodnutí k tomu, abych byl tím, kým chci být a abych ve své životě vytvořil to, co chci? Pokud ne, změňte to! Vždycky můžete vyrazit jiným směrem.

Nebojte se, že vás ostatní budou soudit. To, jak vás vidí jiní, co na vás promítají (na základě svých vlastních negativních zkušeností, které s vámi nesouvisejí), to není váš problém. Jak si tedy vzít zpátky svou vlastní sílu?

Dovolte si žít svůj život podle sebe

Neváhejte a pusťte se do toho, co máte skutečně rádi. Přestaňte čekat na dovolení. Zbavte se svých omezujících přesvědčení o sobě a o světě a objevte, kdo opravdu jste – svoji autenticitu.

UČEBNICE PŘEPROGRAMOVÁNÍ PODVĚDOMÍ

Máte možnost se techniky pro přeprogramování podvědomí sami naučit, díky této učebnici, kterou jsme pro vás sestavily, abychom s vámi sdílely tyto účinné nástroje. Zažijte vnitřní revoluci!