Jak pracovat na sebevědomí

Hodně lidí v Čechách zápasí s nízkým sebevědomím. Je to proto, že kritiku a ponižování považují někteří lidé za výchovné metody a protože jsou sami ve špatném stavu.

Přišla ke mně na koučink klientka Martina, krásná a inteligentní mladá žena. Věděla, že jako dítě vyrůstala s toxickými autoritami. Byli to lidé, kteří se vyžívali v tom ji utlačovat, ponižovat a ovládat ji. Uvědomovala si, že i nyní, v dospělosti, se často vidí jejich očima a chtěla se toho zbavit. Potřebovala nyní, již ze svého dospělého úhlu pohledu, přehodnotit limity, které na ni natlačili tito lidé.

Použily jsme tedy účinné NLP techniky, abychom změnily její sabotující podvědomé programování – tak, aby byla schopná vidět sama sebe laskavýma očima a být díky tomu ve svém životě víc sebevědomá.

Na ose času jsme jako hlavní utlačovatele a sabotéry Martinina sebevědomí našly jejího otce, babičku a třídní učitelku ze základní školy. Tito lidé měli potřebu zneužívat svoji moc autority a hojit si na Martině svoje vlastní mindráky. V podvědomí Martiny jsme nalezly například následující omezující přesvědčení, která u ní vznikla kvůli jejich chování a hláškám:

1) Jsem nešikovná a neschopná. *
2) Jsem líná a pomalá. *
3) Jsem hloupá, úplně blbá a k ničemu. *
4) Jsem pyšná, namyšlená, nafoukaná a marnivá. *
5) Jsem ošklivá. *

Tyto výroky jí byly opakovány tak často, že u ní každý program byl ještě navíc provázen pocitem * “vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude”. To samo o sobě je samostatný program, který tato přesvědčení ještě umocnil. Proto ji tyto programy i v dospělosti tak silně ovládaly.

Martina v koučinku jasně uviděla, že tyto programy byly lživé a nezakládaly se ani trochu na pravdě. Jejich jediným účelem bylo, aby nad Martinou utlačovatelé získali kontrolu a mohli ji snadněji ovládat a aby je náhodou nepřerostla či jinak nezastínila. Proto jim vyhovovalo, aby si o sobě vytvořila negativní sebeobraz, který ji udrží “v lati”.

Její stará omezující přesvědčení jsme nahradily novými, užitečnými přesvědčeními, která ji v jejím životě podpoří a umožní jí vytvořit nový, pozitivní pocit ze sebe:

1) Jsem velmi šikovná a velmi schopná. *
2) Jsem motivovaná a pracuji ve svém vlastním tempu. *
3) Jsem velmi inteligentní a chytrá, rychle chápu a snadno se učím nové věci. *
4) Jsem sebevědomá. Jsem si dobře vědoma své vlastní hodnoty a své krásy. *
5) Jsem velmi krásná. *

Při koučinku si Martina uvědomila, že jako dítě byla velmi zranitelná a autority, které ji měly chránit a podporovat, zneužily svoji pozici a její důvěru. Když je člověk autentický (sám sebou) a ne průměrný a má velký potenciál, někteří lidé zuří. To je ale jejich problém a je třeba to nevztahovat na sebe.

Díky pozici nadhledu, ve které při koučinku byla, pochopila, že je důležitější věřit víc svému vnitřnímu vedení i když je jemné a tiché, než názorům okolí – i když lidé jsou někdy hluční a agresivní.

Ujasnila si, jak je důležité mít svůj názor o sobě na prvním místě. Člověk musí vědět, kdo je a co chce a nebýt závislý na názoru ostatních. Nikdo nemá právo posuzovat druhého a dávat mu nevyžádané názory a rady, pokud je dopředu zřejmé, že budou mít negativní dopad.

Dalším jejím poznáním bylo, že názor druhých lidí na ni vypovídá více o nich, než o ní. Pocítila, že nežádá od nikoho názor na sebe ani na svůj život. Ví, kdo je a kdo není. Ví, co má a nemá dělat. Dalším poznáním bylo, že autority nevlastní děti a nemohou si s nimi dělat, co chtějí! Laskaví a úspěšní lidé nemají potřebu kritizovat a ponižovat ostatní.

Položila si otázku: “Jak poznám zdravé lidi, které chci ve svém životě?” Získala moudrou odpověď ze svého podvědomí: “Poznám je podle toho, že mě podporují v mých snech, povzbuzují mě, mluví se mnou pozitivním způsobem a snaží se napravovat své chyby. Dělají pravidelně můj život lepší a jsou se mnou na jedné vlně”.

U Martiny došlo k rozhodnutí, kdy si řekla: “Já sama si určuji, kdo jsem.” Na vlastní kůži pocítila, že přes koučink s podvědomím přichází dlouhodobé posílení a vzestup osobnosti.