Jak překonat prokrastinaci

Mnoho lidí nežije takový život, po jakém touží a neplní si své sny např. kvůli prokrastinaci. Člověk se nemůže rozhoupat začít cvičit, učit se angličtinu, přestat kouřit nebo jinak změnit svůj život k lepšímu a někdy své cíle i léta odkládá.

Co to je prokrastinace?

Je to nepříjemný stav, ve kterém se člověk nachází a který způsobuje to, že aktivně nejde za tím, co opravdu chce. Místo toho se věnuje jiným činnostem.

Jak se projevuje?

U každého trochu jinak, ale v podstatě jsou to nepříjemné pocity a negativní myšlenky, které na člověka doléhají vždy, když by měl začít usilovat o svůj cíl.

Pokud se snaží nepříjemné pocity a myšlenky překonat pouze svojí vůlí, může se stát, že přejdou až v negativní fyzické stavy. Třeba ho rozbolí ho hlava, udělá se mu špatně od žaludku, začne kýchat apod. To mu nakonec zabrání o cíl usilovat.

Např.: Člověk potřebuje vyřídit nějaké důležité pracovní telefonáty, ale protože je z toho nervózní (což pramení z jeho myšlenky, že bude odmítnut), tak aniž by si to uvědomoval, oddaluje telefonování tím, že si jde udělat kávu, vyřizuje e-maily a tak to pokračuje, až je už na telefonování příliš pozdě.

Negativně nastavené podvědomí člověku zabraňuje jít za svým

Někdy se proto stává, že člověk i když ví naprosto přesně, co by chtěl zažívat, pokaždé, když se pokusí začít o to usilovat, dostavují se opakovaně zmiňované negativní stavy, které znovu a znovu řeší náhradními činnostmi. Když se tento bludný kruh nějakou dobu opakuje, člověk má tendenci to vzdát.

Odsune to, co chce do pozadí s tím, že je to jen krásný sen, který ale bohužel z nejasných důvodů není pro něho nebo se mu bude věnovat někdy v budoucnu.

Prokrastinace je negativní stav mysli

Takové důvody se člověk často ani nesnaží vědomě analyzovat. Odkud pramení ty nepříjemné pocity a negativní myšlenky, které mu brání jít aktivně za tím, co chce?

Prokrastinace není neschopnost ani negativní duševní stav, je to negativní stav mysli – konkrétně té podvědomé části, která je mimo naše analytické myšlení a rozhodování.

Člověk prokrastinuje tehdy, když jeho záměry nejsou v souladu s jeho podvědomými přesvědčeními

Pokud tedy člověk ví, co chce, snaží se to aktivně získat a začnou se u něho projevovat negativní stavy, je to jasný znak toho, že jeho vědomé záměry nejsou v souladu s jeho podvědomými přesvědčeními.

Tato podvědomá negativní přesvědčení, která člověk přejal v dětství z rodiny a okolí nebo také během traumatických událostí v minulosti ze svého okolí, mu pak způsobují zmiňované negativní stavy a omezují tak velmi zásadním způsobem dosahování úspěchu a štěstí v jeho životě.

Jak se dostat z bludného kruhu

Lze je odstranit koučinkem s podvědomím a tak se těchto neviditelných bloků a nepříjemných pocitů zbavit. Člověku to umožňuje s větší lehkostí jít za tím co chce. Pokaždé když narazí na svůj pomyslný strop, dá se to odkoučovat a člověk může jít dál bez toho, že by ho „něco“ vnitřně brzdilo.