Jak přeprogramovat mysl

Níže jsou popsané čtyři fáze práce s podvědomou myslí, pří které se omezující přesvědčení mění na přesvědčení užitečná. Tímto se dosahuje toho, že člověka jeho podvědomá mysl přestane sabotovat při řešení problémů, při dosahování cílů a při jeho osobní transformaci.

Člověk může přijít na koučink buď jednou nebo může pracovat se svým podvědomím pravidelně. Už po jednom koučinku může mít svůj aktuální problém vyřešený, je to však individuální. Pokud byl problém hodně hluboký, je třeba více sezení. Pokaždé ale dosáhne zlepšení svého stavu.

Dá se pracovat s jedním nebo více přesvědčeními najednou – turbo způsobem. Čím více přesvědčení se zpracuje, tím větší pokrok je možný. Je to forma psychohygieny, kterou je vhodné dělat pravidelně. Je to podobné, jako s prací na krásné postavě nebo s učením se cizího jazyka – čím častěji a intenzivněji toto člověk dělá, tím lepší a výraznější má výsledky.

Níže uvedený postup se skládá z přesných mentálních cvičení, při kterých má klient zavřené oči  (to mu ulehčuje ponořit se do podvědomí) a kouč ho cvičeními provádí. Nejedná se tedy o to, že by se člověk přišel na koučink ze svých problémů jen vypovídat. Jedná se o dodržení přesných kroků pro to, aby došlo k pozitivní změně.

Krok 1:  Nalezení podvědomé příčiny problému

V podvědomí se najde kořenové omezující přesvědčení, které je příčinou problému.

Krok 2:  Vyčištění negativních programů a emocí

S pomocí nalezeného kořenového přesvědčení se člověk vrátí zpátky do minulosti, do situace, ve které toto přesvědčení vzniklo. V této situaci najde další příbuzná omezující přesvědčení a tím, že je takto zvědomí, ztratí tyto programy svoji sílu. Získá tu moudrá poznání, která mu umožní se se situací vyrovnat a tím se posunout ve svém vývoji. Také tu uvolní všechny negativní emoce, které byly na přesvědčeních nabalené. Toto uzdravení je ještě podpořeno energií Reiki, kterou dostává jak člověk, tak i situace, kterou zpracovává. Tuto práci člověk dělá po celou dobu z pozice diváka, takže fyzické prožitky jsou eliminovány a emocionální utlumeny. Po celou dobu člověka naviguje kouč, který ho provází, sdílí s ním jeho příběh a podporuje ho.

Krok 3: Vědomé zvolení si nových užitečných přesvědčení

S pomocí kouče si člověk sám zvolí svoje nová užitečná přesvědčení, která jsou v souladu s jeho vědomými záměry.

Krok 4: Uložení nových užitečných přesvědčení do podvědomí

Nová užitečná přesvědčení jsou uložena do podvědomí člověka, odkud ho začnou v jeho životě podporovat.

Přeprogramovávání podvědomé mysli je to nejlepší, co pro sebe člověk může udělat, aby mohl změnit svůj život k lepšímu a byl šťastnější a úspěšnější. Pokud mu nějaké kapky, pilulky nebo nahrávky slibují, že udělají tuto terapeutickou a transformační práci za něho, tak to není ono. Pozitivní změna vyžaduje práci, finance a čas. Někdo dělá pokroky rychleji, někdo pomaleji, ale ten, kdo vytrvá, má vždy výsledky a žije stále lepší život. Když vaše podvědomí bude naplněné tím, co tam chcete mít, bude se vám to zákonitě dít!

Pomohu vám nastavit mysl na úspěch!