Jak se mít rád/a díky přeprogramování podvědomí

Zamýšleli jste se někdy nad tím, co znamená slovo sebeláska? Odpověděli jste si? Víte nebo cítíte, že se máte rádi? A jak se ta láska k sobě projevuje? Dovolujete si mít, po čem toužíte a vnímáte, že si to zasloužíte? Že už teď jste dost dobří na to, abyste se mohli mít rádi? Anebo vám schopnost mít se rád stále uniká?

Pokud ano, možná jste si už zkusili nějak pomoci – např. afirmacemi, prací se zrcadlem nebo motivačními nahrávkami, ale stále lásku k sobě necítíte. Možná vám více záleží na druhých než na sobě a děláte pro ně věci často i na svůj úkor.

Sebeláska je základem životního úspěchu

Sebeláska je základem vztahu k sobě – vašeho nejdůležitějšího vztahu v životě. Pokud je tento vztah dobrý, máte se spontánně rádi. Pokud ale někdo způsobil, že je váš vztah k sobě poškozený, pravděpodobně lásku k sobě necítíte.

Kritika je zabiják sebelásky

Dost často to bývají ti nejbližší, kteří nám kritikou vštípili už v raném dětství to, jak se máte vidět. Kolik lidí vám říkalo o vás něco pěkného – co se jim na vás líbí, co na vás mají rádi, v čem jste jedineční ? Pokud se takoví lidé kolem vás vyskytovali zřídkakdy, jaký obraz jste si o sobě vytvořili?

Negativní podvědomá přesvědčení znemožňují člověku mít se rád

Víte, že stačí i jedna negativní událost, kdy k vám byl někdo přehnaně kritický a vy jste to, co říkal, přijali jako pravdu? Např. proto, že byl v pozici autority anebo vám na jeho názoru záleželo.

Ve vašem podvědomí pak mohla vzniknout přesvědčení, jako např.:
„Mám ze sebe špatný pocit.“
„Nejsem dost dobrý/á.“
„Nejsem dost šikovný/á.“
„Nejsem dost hezký/á.“
„Nejsem se sebou spokojený/á.“
„Nevěřím si.“
„Nezasloužím si lásku.“
„Nemám se rád/a.“

Takových přesvědčení může mít člověk mnoho – záleží na tom, co prožil a jak moc negativní byla jeho minulost. Jsou zapsaná v jeho podvědomí, spolu se silnými negativními emocemi a mají na jeho život destruktivní vliv.

Mysl je tvořena vědomou a podvědomou částí (podvědomá část je mocnější). Je to tak, že co mysl vyzařuje, to také přitahuje. Neboli to se pak člověku děje. Jeho život je výsledkem i jeho myšlenek, nejen jeho činů.

Naprogramujte si podvědomí na sebelásku

Podvědomých myšlenek a přesvědčení si ale člověk není vědom a bez znalosti práce s podvědomou myslí k nim nemá přístup. Pokud víte, že máte tento problém, existuje účinné řešení a tím je změna podvědomých omezujících přesvědčení na nová přesvědčení, která si zvolíte a která vás budou ve vašem životě podporovat a pomáhat vám vytvářet realitu, kterou chcete zažívat.

Omezující přesvědčení uvedená výše se dají změnit následujícím způsobem:
„Mám ze sebe skvělý pocit.“
„Jsem dost dobrý/á.“
„Jsem velmi šikovný/á.“
„Vypadám skvěle.“
„Velmi si věřím.“
„Vždy si zasloužím lásku.“
„Mám se rád/a.“

Když vaše podvědomí bude naplněno tím, co tam chcete mít, bude se vám to zákonitě dít!