Jak se odhodlat k rozvodu

Moje klientka Lada se s pomocí koučinku s podvědomím rozhodla, že se rozvede. Zvolila cestu obhájit si svoje zájmy a štěstí a postavit se za sebe. S jejím současným manželem pro ni nebylo možné mít děti ani naplňovat svoje sexuální potřeby. Do rozvodu se jí ale přesto nechtělo. Cítila u sebe blok, kvůli kterému jí chybělo odhodlání, aby celý proces změny zahájila. Tento blok u sebe potřebovala odstranit. Chtěla se zbavit pocitů, že se nemůže rozvést a vybudovat si nový, šťastný život.

Při koučinku jsme použily NLP techniku časové osy, ve které se Lada vrátila v podvědomí nad traumatickou situaci z její minulosti, ve které tento blok vznikl. Tu bylo potřeba zpracovat. Našly jsme tu řadu omezujících přesvědčení, která Ladě vnitřně bránila rozvést se. Měla v podvědomí tato negativní přesvědčení:
1. Nemůžu se rozvést.
2. Nemůžu zklamat své rodiče, tím, že se rozvedu.
3. Nemůžu vyřešit svoji situaci v manželství.
4. Když se rozvedu, budu pro mámu velkým zklamáním.
5. Nikdy nebudu šťastná, protože rodiče mě v rozvodu nepodpoří.

Situaci jsme zpracovaly a Lada se tím těchto přesvědčení zbavila. A zbavila se i negativních emocí, které s těmito starými pravdami souvisely. S pomocí další NLP techniky jsme do jejího podvědomí vložily nová, užitečná přesvědčení:
1. Můžu se snadno rozvést.
2. Rodiče chápou moje rozhodnutí ohledně rozvodu.
3. Můžu správně a  účinně vyřešit svoji situaci v manželství.
4. Na rozvod mám právo, bez ohledu na mámy názor.
5. Rozhoduji se sama za sebe – tak, abych byla šťastná.

Nové, pozitivní programování, které se jí zapsalo do podvědomí způsobilo, že Lada pocítila potřebné odhodlání a zápal. To jí umožnilo začít pracovat na tom, aby se z nefunkčního manželství vyvázala – i když to předtím roky odkládala.
Uvědomila si, že její život je pouze její, proto jí do něho nemůže nikdo mluvit a říkat jí, co má nebo nemá dělat. Je to totiž ona, kdo musí odžívat následky svých rozhodnutí. Ocenila, že v podvědomí lépe prohlédla vlivy a tlaky z okolí, které její rozhodování ztěžovaly. Její podvědomí jí poskytlo cenná poznání a rady, díky kterým se  osvobodila. Mohla tak začít svůj nový život s pocitem, že se rozhodla oprávněně a správně.

Tento koučink poskytuje odpovědi na životní otázky z podvědomí a díky tomu umožňuje správně se rozhodnout. Také umožňuje zbavit se psychických bloků přeprogramováním podvědomí – staré programy z minulosti jsou nahrazeny novými užitečnými přesvědčeními. Ta pak člověka z podvědomí podporují, aby mohl dělat ve svém životě pozitivní změny směrem k autentickému životu. Mindset koučink s podvědomím je velmi účinným nástrojem k osobní transformaci.