Jak se vyvíjet přes moudrost – nejen přes utrpení, díky koučinku s podvědomím

Narodili jsme se, abychom se vyvíjeli a učili – abychom se naučili to, proč jsme se rozhodli narodit se na tenhle svět.

Každý z nás si vybral jiné lekce, kterými projde – proto, aby se naučil to co potřebuje a aby se stal tím, kým se sem na svět přišel stát.

Je možné se vyvíjet buď přes utrpení nebo přes moudrost. Když se ohlédneme zpátky do historie, lidé se vyvíjeli převážně přes utrpení.

Někdy svoje životní lekce pochopili až po smrti – teprve ve chvíli, když jejich duše opustila tělo, byla schopná uvědomit si, co jí její prožitý život naučil.

Žijeme v době osobní transformace, buď ji děláme dobrovolně nebo nedobrovolně

Momentálně žijeme v době osobní transformace. Co to znamená? Znamená to, že na rozdíl od toho, jak tomu bylo v minulosti, je nám dán dar informací o tom, jak to vlastně je, proč jsme se sem narodili a také jak na sobě můžeme pracovat, abychom se vyvíjeli spíš přes moudrost, než přes utrpení.

Každý z nás má ve svém životě určité lekce a situace, kterým se nemůže vyhnout a musí jimi projít, aby se naučil danou lekci. Jak náročná tato lekce bude, jak negativní a jak extrémní, to ale můžeme ovlivnit! Můžeme to ovlivnit svým přístupem a můžeme to ovlivnit i prací na sobě.

Jak to můžeme ovlivnit naším přístupem? Když se rozhodneme v krizových situacích zachovat rozvahu, být klidní a jednat v souladu s vnitřním vedením, můžeme situaci zmírnit a vyřešit snadněji.

Ve škole života jsou lidé naši učitelé a situace, kterým čelíme, naše lekce

Když na sobě pracujeme, některé lekce, které by jinak byly extrémní, mají daleko mírnější podobu. Také velmi pomáhá otevřený přístup – když se snažíme porozumět a najít odpovědi, proč se nám nějaká negativní situace děje, případně proč se nám některé negativní situace dějí pořád dokola.

1. Proč jsem potkal toho člověka? Co mě má naučit?

2. Proč se mi tahle situace děje? Co mě má naučit?

Někdy, když se hlouběji zamyslíme, odpovědi na tyto otázky nám přijdou a my jsme schopni poučit se z toho, co se nám děje – proto, aby se nám to už znovu nemuselo opakovat.

Pokud se nám dějí některé situace opakovaně a jsou pro nás příliš neprůhledné a nevíme, proč se nám dějí, je možné použít účinnou metodu pro osobní rozvoj – koučink s podvědomím.

Doba osobní transformace po nás chce, abychom změnili omezující přesvědčení přijatá v minulosti a abychom žili svůj život autenticky

Doba, ve které nyní žijeme, je nejosvícenější doba, která kdy na planetě Zemi byla a my všichni jsme požehnaní tím, že v ní můžeme žít. Každý z nás má možnost poznat své pravé já a také lekce, které se má naučit – a to ještě během svého života.

Má možnost ptát se na klíčové životní otázky a získávat odpovědi. Může zmírňovat svoje životní lekce, jít jim vstříc a vyvíjet se díky tomu přes moudrost.

Koučink s podvědomím umožňuje změnit omezující přesvědčení a zjistit, jak žít svůj život autenticky

Pokud to chce člověk dělat systematicky a účinně, může mu v tom velmi pomoci koučink s podvědomím. Podvědomí zná odpovědi na všechny zásadní životní otázky – každý z nás v něm máme uložený svůj manuál na život.

Odpovědi z podvědomí lze získat velmi rychle, např. pomocí technik NLP. Někdy je také pro další pozitivní vývoj nutné zpracovat a změnit podvědomá negativní přesvědčení, která vznikla v minulosti. Dá se to udělat například koučinkem s podvědomím, který je velmi účinným nástrojem pro osobní transformaci. Je to práce na sobě, která stojí za to!