Jak se zachovat ve vztahu s narcistickou dcerou

Přišla ke mně na koučink klientka Lucie. Chtěla řešit problémy ve vztahu se svou dospělou dcerou. Už od teenagerovských let s ní měla problémy. Její dcera se k ní chovala s despektem, viděla ji jako méněcennou – na základě jejich rozdílných hodnot. Lhala Lucii, manipulovala s ní a když nebylo po jejím, bylo zle.

Lucie si musela přiznat, že se její dcera potatila. Luciin exmanžel byl totiž narcista a i když dcera skrývala toxické rysy mnohem lépe, čím byla starší, tím bylo jasnější, že se nejedná o vyvádění v pubertě ani o žádné přechodné chování. Lucie si uvědomovala, že dceři je už přes třicet a že se bude muset smířit s tím, že je to dceřina pravá povaha.

Lucii, svoji matku pravidelně trápila a zraňovala a když se Lucie stáhla, vždy na ni zahrála, že se bude o jejich vztah více snažit a že se změní k lepšímu. Když si Lucie přiznala, že se tu opakuje jasný vzorec chování, začala googlovat a zjistila, že chování její dcery odpovídá popisu narcisty, stejně jako to bylo u jejího otce.

Pochopila, že stojí před těžkým rozhodnutím, do kterého se jí vůbec nechtělo a to bylo – přerušit se svojí dcerou kontakt, aby si zachovala zdraví. Cítila, že kdyby ve vztahu pokračovala, zničil by ji. Potřebovala se tedy koučinkem s podvědomím zbavit psychických bloků, aby byla schopna se vnitřně osvobodit a toto rozhodnutí provést.

V koučinku jsme se, s pomocí techniky časové osy, vrátily v jejím podvědomí nad událost, kterou bylo třeba zpracovat a díky které Lucie definitivně prozřela. Jednalo se tehdy o to, že když onemocněla a dcera to věděla, vůbec se nezajímala o to, jak se Lucie zotavuje. Trestala ji mlčením za to, že Lucie nevyhověla, kvůli své nemoci, dceřiným požadavkům.

Při zpracovávání této situace jsme našly v Luciině podvědomí např. tato omezující přesvědčení:

1) Moje dcera mi lže a manipuluje se mnou, abych dělala to, co ona chce.
2) Když nedělám to, co chce moje dcera, trápí mě, dusí mě a ubližuje mi.
3) Bojím se svojí dcery a jejích reakcí – když neudělám to, co chce, doplatím na to.
4) Když si dovolím odmítnout to, co chce moje dcera, potrestá mě.
5) Moje dcera je utlačovatel a já se před ní musím bránit a chránit.

Poté, co jsme negativní situaci vyčistily a uzdravily na časové ose, přešly jsme ke zvolení nových užitečných programů, abychom je vložily do Luciina podvědomí. Změnou svých podvědomých programů je totiž možné změnit svoje pocity, postoje a chování a ulehčit si dosahování svých cílů.

Nová podporující přesvědčení, která jsme zvolily, se tedy netýkala přímo dcery, protože svoje chování by mohla změnit jen ona sama. Týkala se nových postojů Lucie.

V tomto případě platí rovnice: moje dcera = utlačovatel = narcista = blízký člověk.

Proto jsme se rozhodly dát do nových programů jako podmět slova “blízký člověk” a to proto, aby Luciino podvědomí přitahovalo do jejího života takové  lidi, kteří budou odpovídat jejím novým, užitečným přesvědčením. Kdyby totiž platilo její staré vyzařování, neměla by naději přitáhnout do svého života pozitivní bezpečné lidi – nové přátele a nového partnera.

Její nové programy byly např.:

1) Můj blízký člověk se mnou jedná férově a chce pro mě to nejlepší.
2) Ve vztahu s blízkým člověkem jednám svobodně a on mě v tom podporuje.
3) Mám skvělý pocit z mého blízkého člověka a z jeho reakcí, protože mu na mě záleží. Ve všem mě podporuje a chrání mě.
4) Ve vztahu s mým blízkým člověkem zažívám radost a to, že o mě pečuje.
5) Můj blízký člověk je zdravý a vyrovnaný. Je laskavý a milující a jsem s ním v bezpečí.

Lucie načerpala pro sebe  z koučinku také cenná poznání, protože jí účinné NLP techniky umožnily zhodnotit celou situaci z nadhledu. Uvědomila si, že vzhledem k tomu, že je její dcera dávno dospělá, ona svoji mateřskou povinnost splnila. Dcera od ní dostala lásku, péči, vzdělání a Lucie jí dala ze sebe to nejlepší, co mohla. Dceři to ale nebylo dost. Lucie pochopila, že ať udělá cokoli, dceři to nikdy nebude stačit. Pochopila také, že pokud jí někdo ubližuje, je její povinností vůči sobě se od takového člověka distancovat. Uvědomila si, že musí zapracovat na svojí sebelásce, aby už nikomu takové chování nedovolila.

Pochopila, že tento postoj je třeba dovolit si zaujmout. Bezpodmínečná láska znamená přát druhému dobro, ale ne se nechat od druhého poškozovat a dávat mu donekonečna další šance. Takový člověk si je nevysvětluje jako laskavost a lásku, ale jako hloupost a slabost, které je třeba využít. Řekla si, že už se nechce nikomu za žádnou cenu nikdy neobětovat. Každý jsme tu sám za sebe. Každá duše si musí stále volit postoje a svoji cestu životem. Nikdo nemá právo někoho vlastnit a ani členové rodiny nemají právo chovat se toxickým způsobem a očekávat, že jim to vždycky projde.

Sebeláska je důležitá a člověk ji vyjadřuje i tím, že se učí dávat druhému jasné hranice (tohle chování vůči mně je OK a tohle chování není OK). Když se někteří lidé rozhodnou tyto hranice nerespektovat, je třeba dát jim jasnou stopku.

Lucie se po koučinku ulevilo, protože se přestala cítit provinile pro toto svoje rozhodnutí. Pochopila, že má povinnost ochránit sebe a svoje zdraví, že má na to právo. Začala se vzdělávat v tématice chování narcistů, aby prohlédla některé situace, které se jí v životě děly a věděla, na co si dát do budoucna pozor. Pocítila novou naději, protože si uvědomila, že když uzdraví programování, které získala od utlačovatelů ve svém životě, konečně se osvobodí a dovolí si otevřít se novým harmoničtějším vztahům.