Jak uzdravit vztah k sobě

Vztah k sobě se utváří u každého z nás už v raném dětství, podle názorů našeho okolí na nás. Jsou to většinou názory našich nejbližších lidí, které na nás mají zásadní vliv. Největší dopad na to, jaký máme vztah k sobě má to, jak nás viděl náš otec, naše matka, případně další příbuzní. Pro uzdravení vztahu k sobě je tedy třeba zjistit, jaké názory na nás naši rodiče měli a co nám předali jako “pravdy” o nás a čemu jsme my uvěřili.

Víte, čemu jste o sobě uvěřili?

Dá se to udělat koučinkem s podvědomím, při kterém lze přesně najít přesvědčení, která máme my sami ve vztahu k sobě. Je zajímavé, že často se tato podvědomá přesvědčení výrazně liší od toho, co si o sobě myslíme vědomě. Dokonce i lidé, kteří mají se sebou ve vědomí pozitivní dialog a vědomě se snaží k sobě chovat hezky – chválit se apod., často nalézají v podvědomí opačná přesvědčení.

Výchova kritikou oslabuje

Jak je to možné? Pokud někdo vyrůstá s negativně nastavenými rodiči nebo s rodiči, kteří považují kritiku za pozitivní výchovný nástroj, může se stát, že i když dítě v danou chvíli názorům na sebe ani nevěří, stačí, aby byly dostatečně často opakované a aby se u toho dítě cítilo hodně negativně a stejně se do jeho podvědomí zapíšou. Odtud pak ovlivňují jeho pocit ze sebe.

Vytvořte si vztah k sobě, jaký chcete mít

Vztah k sobě je možné si znovu úplně vytvořit, pokud zjistíme, že je to něco, co bychom měli udělat. Spočívá to v tom, najít přesvědčení, která se týkají jeho sebevědomí, sebeúcty, sebelásky, záslužnosti a sebedůvěry. To jsou takové hlavní oblasti, na kterých je třeba v koučinku zapracovat.

Uzdravte svoje vztahy díky změně svých přesvědčení

Uzdravení vztahu k sobě je naprosto klíčové pro životní úspěch a štěstí. Jenom pokud má člověk zdravý vztah sám se sebou, může mít zdravé vztahy s ostatními lidmi ve svém životě. Vztah k sobě je úzce propojený se vztahem k rodičům a to se promítá do vztahu k lidem. Platí následující rovnice:

vztah k sobě = vztah k rodičům = vztah k lidem

Pokud tedy člověk ví, že jeho vztahy s rodiči nebyly harmonické, měl by s pomocí kouče v podvědomí nalézt bloky (jedno nebo více omezujících přesvědčení na dané téma provázené silnými negativními emocemi), které se mu vlivem toho vytvořily a uzdravit je. Podvědomí zobecňuje!

Negativní programování ve vztahu k sobě

Např.:
Nezasloužím si  zájem a úctu = Rodiče o mě nestojí a neváží si mě = Matka o mě nestojí a neváží si mě = Otec o mě nestojí a neváží si mě = Lidé o mě nestojí a neváží si mě = Ženy o mě nestojí a neváží si mě = Muži o mě nestojí a neváží si mě.

Probíhá to tak, že člověk se v koučinku s pomocí kouče vrátí do situace ve své minulosti, ve které najde omezující přesvědčení (např. ohledně jeho sebevědomí). Pochopí také zásadní poznání pro svůj další vývoj a zbaví se přitom negativních emocí, které si sebou nesl z dané situace. Díky tomu ho jeho stará negativní přesvědčení přestanou ovlivňovat.

Potom následuje velice osvobozující a pozitivní technika, při které se do podvědomí místo starých přesvědčení vkládají nová užitečná přesvědčení, která člověku dodávají nový pocit ze sebe.

Pozitivní programování ve vztahu k sobě

Např.:
Zasloužím si  zájem a úctu = Rodiče o mě stojí a váží si mě = Matka o mě stojí a váží si mě = Otec o mě stojí a váží si mě = Lidé o mě stojí a váží si mě = Ženy o mě stojí a váží si mě = Muži o mě stojí a váží si mě.

Vytvořte si nový pocit ze sebe

Čím více podvědomých omezujících přesvědčení člověk ve svém podvědomí najde a změní je, tím více se postupně zlepšuje jeho vztah k sobě a uzdravuje se.

Koučink s podvědomím mu tak umožňuje vidět sám sebe novýma očima – tím, že dostane svoji podvědomou mysl na svou stranu a vyrovná se s tím, že lidé, se kterými vyrůstal, ho viděli po svém.