Jak uzdravit vztah s matkou na podvědomé úrovni

Na koučink ke mně přišla Jana, řešila problémy s tím, že nemá práci, jakou by chtěla a nemá ani partnera. Když jsme se na to podívaly zblízka, zjistily jsme, že je to tím, jaký druh lidí přitahuje – pořád dokola. V rolích šéfů, nadřízených i partnerů byl vždy někdo, kdo měl potřebu jí dominovat a ponižovat ji – nehledě na Janinu snahu o harmonii ve vztahu.

Nejprve jsme si myslely, že za to mohou programy, které se jí dostaly do hlavy, když žila se svým bývalým despotickým manželem, ale když jsme se v jejím podvědomí propracovaly ke kořeni, objevily jsme, že je nutné zpracovat programy ohledně její matky (i když ta je už po smrti).

Toto téma jsme musely zpracovat, protože Jana musela prohlédnout, jak to ve vztahu s její matkou opravdu bylo a jak silně matčino chování ovlivnilo její schopnost prosadit se a uspět v životě.

Při koučinku s podvědomím jsme v souvislosti s tím našly mnoho negativních programů, které jsme postupně zpracovaly a vyčistily. Některé z nich uvádím níže.

Při programování platí, že matka = žena = autorita = partner(ka). Vztah s partnerem zrcadlí vždy toho více problémového rodiče.

1) Matka je dominantní a musí být vždy po jejím.
2) Matka mi odpírá lásku a vřelost a je vůči mně odtažitá.
3) Matka mě zotročuje, musím se jí ve všem podřizovat a ustupovat jí.
4) Matka má negativní vliv na můj stav a na moje zdraví.
5) Matce vadí, kdo jsem, co dělám i nedělám a žárlí na mě.

V koučinku Jana pochopila to, co jí bylo před tím skryté, protože její matka měla velmi sofistikovanou a kultivovanou sociální masku a byla velmi manipulativní.
Jana při této práci získala cenná poznání, která jí pomohla k uzdravení těchto jejích vnitřních limitů – na podvědomé úrovni.

Níže uvádím nová užitečná přesvědčení, která jsme vložily do jejího podvědomí.

1) Autorita je tolerantní a umožňuje mi prosadit se.
2) Autorita mě má ráda a je ke mně vřelá a přátelská.
3) Autorita se ke mně chová lidsky a laskavě a můžu rovnocenně obhajovat sebe a svoje názory.
4) Autorita má pozitivní vliv na můj stav a na moje zdraví.
5) Autorita mě uznává a líbí se jí kdo jsem, co dělám a přeje mi úspěch.

Tento koučink byl pro Janu velmi zásadní. Přiznala si nepříjemné pravdy o své matce a to ji osvobodilo. Přestala si připadat neschopně a provinile. A to jí dodalo novou chuť prosadit se a žít něco jiného, než doposud znala. Nežít už podle očekávání své matky, ale dovolit si opravdu být sama sebou a vybudovat si autentický život podle sebe. Uvědomila si totiž, že s ní není nic špatně. Prohlédla, že její matka byla typem člověka, který by se takto choval ke každému, kdo by byl v její pozici.

Nutnost Janiny matky mít nadvládu a sabotovat lidi kolem sebe, včetně svých nejbližších, pramenila z jejích vlastních problémů se sebeláskou a sebehodnotou a z její citové méněcennosti. Proto nemohla dopustit, aby jí vlastní dítě v čemkoli předstihlo.

Tato poznání umožnila Janě posun ve vědomí, který byl klíčový k tomu, aby mohla ve svém životě uskutečnit pozitivní změny – a to jak v práci, tak i ve svých vztazích.