8 toxických věcí, které rodiče říkají svým dětem

Děti by vždy měli moci od rodičů očekávat lásku a péči – ale co když jsou rodiče “toxičtí”? Jejich děti se stávají oběťmi verbálního násilí, které zanechává emocionální a psychické stopy. Ať už jsou zraňující slova vyslovena s úmyslem způsobit bolest nebo ne mohou zanechat šrámy na celý život.

Způsob, jakým rodiče vychovávají svoje děti a také to, jakým způsobem k nim mluví to formuje osobnost dítěte, jeho sebevědomí,  sebehodnotu (vztah k sobě) a vztahy k dalším lidem, které v životě potká i k okolnímu světu.

Podle toho, je-li  komunikace, které je dítě vystaveno převážně pozitivní nebo negativní – taková jsou pak vědomá i podvědomá přesvědčení dítěte. I když v dospělosti třeba svůj vědomí postoj změní, jeho podvědomá přesvědčení ho i nadále ovlivňují, dokud nedojde k jejich nalezení a uzdravení.

1) Kritické poznámky ohledně vzhledu

„Jsi ošklivý.“ „Jsi příliš tlustý/hubený.“ „Jsi příliš malý/velký.“ „Máš ošklivý nos/vlasy/prsa.“

Ponižování dětí ohledně jejich vzhledu vede k nejistotě a utvoření si negativního obrazu o svém těle. Může vést také k poruchám příjmu potravy, dysmorfické poruše atd.

Rodiče by měli své děti naučit, aby měli sami sebe rády, bez ohledu na to, jak vypadají. A také to, že hodnota člověka je vrozená a není určena vnějšími faktory.

2) Kritické poznámky ohledně projevů dítěte

„Proč se chováš tak divně.“ „Proč takhle chodíš/mluvíš/žvýkáš.“ „Divně se směješ/se díváš.“

Děti věří všemu, co rodič/autorita řekne, a proto takové sarkastické poznámky mohou způsobit, že dítě uvěří, že je s ním něco zásadně špatně. To způsobí, že je pro ně velmi těžké být sám sebou. I později v životě trpí úzkost, že ostatní lidé se mu budou vysmívat, kritizovat a ponižovat ho na základě vad, které si o nich vymysleli jejich rodiče.

3) Sobecká přání

„Přeji si, abys ses nikdy nenarodil.“ „Přeji si, abych bývala šla na potrat.“ „Lituji, že jsem vůbec měl děti.“ „Přál jsem si syna a ne dceru.“ „Už jsme neplánovali další děti.“ „Měl jsem si místo dětí pořídit psa.“

Rodiče by nikdy nic takového neměli dítěti říct. Takové poznámky u nich vyvolá přesvědčení, že nikdy neměli existovat a že si nezaslouží být naživu. Taková prohlášení jsou pro dítě velmi poškozující a podkopávají celý jeho smysl vlastní identity. Může to u něj vést k sebepoškozování depresi atd.

Rodiče by se měli snažit, aby se jejich dítě cítilo milované a hodnotné.

4) Dávat dítěti najevo, že je přítěž

„Stojíš mě příliš mnoho peněz.“ „Je moc těžké se o tebe starat.“ „Život s tebou mě vyčerpává.“

Když se rodič takhle vyjadřuje dítě se cítí jako přítěž. Začne skrývat svoje potřeby, pocity a problémy, jen aby se vyhnulo negativní reakci rodiče.

Nedostatek lásky a vřelosti vede u některých dětí k tomu, že se sami stanou toxickými lidmi – se sklony k psychickému, emocionálnímu a fyzickému násilí.

5) Nezdravé srovnávání

„Proč nejsi jako tvůj sourozenec/sestra/bratranec/jiné děti.“ „Ostatní děti jsou lepší než ty.“ „Nesnažíš se dost.“

To velmi ubíjí sebevědomí dítěte a vědomí jeho vlastní hodnoty. Má pak pocit, že nikdy nebude dost dobré, bez ohledu na to, jak moc se snaží.

Porovnávání sourozenců navzájem vede pouze k nezdravému vztahu mezi nimi. Budou k sobě cítit rivalitu, odpor a žárlivost. Sourozenci by měli dostat právo si každý sám za sebe vybudovat svoji osobnost, svoji vlastní jedinečnou identitu.

6) Verbálně násilná prohlášení

„Jsi hloupý.“ „Jsi k ničemu.“ „Jsi špatný.“ „Jsi pomalý.“ „Nikdy to nikam nedotáhneš.“

Absolutní prohlášení jako jsou tato velmi poškodí sebevědomí dítěte.

Je důležité, aby rodiče svoje děti podporovali v tom, aby si věřili.

7) Vyhrožování opuštěním

„Opustím tě.“ „Odložím tě.“ „Odejdu a nikdy mě nenajdeš.“

To způsobí, že dítě bude mít strach z opuštění i do budoucna. Bude mít problémy při navazování nových vztahů. Nebude ve vztazích schopno věřit lidem – ze strachu z opuštění.

8) Prázdné sliby

„Když uděláš tohle, tak ti koupím tohle.“ „Příště tě tam vezmu.“

Pokud rodič slibuje to, co pak nedodrží, ničí tím důvěru dítěte. Lhaní a nedodržování slibů je zaručenou cestou, jak naučit dítě, aby ostatním v životě nevěřilo.

I když slova nejsou fyzicky zraňující, mohou být mohou být extrémně poškozující pro psychiku a emocionální zdraví.

Dětství je zásadní kapitolou v životě každého člověka. Naše dětství ovlivňuje naši osobnost, chování a to čemu věříme – naše přesvědčení vědomá i podvědomá.

Pokud si ale člověk uvědomí, že si v sobě taková zranění nese, je možné je uzdravit koučinkem s podvědomím. Když člověk změní svoje omezující přesvědčení na užitečná a zbaví se při tom souvisejících negativních emocí, má vyhráno!

(Inspirace zdrojem Psych2Go, Mia El)