Jaký vliv má na štěstí a úspěch podvědomé programování mysli

Protože se léta zabývám přeprogramováním podvědomí lidí, dokážu už odhadnout, podle toho, co kolem sebe vidím, jaké podvědomé programy s největší pravděpodobností lidé mají a proč se jim děje to, co se jim děje.

Vnitřní síla je závislá na pozitivních programech o sobě, o lidech a o světě

Když tedy čtu nějaký článek např. o slavné osobnosti nebo zaznamenám novinky o jejich životě, automaticky uvažuji o tom, jak jejich životní propady a výhry souvisí s tím, co mají ve svém podvědomí.

Když se nějaká osobnost začne chovat „nevysvětlitelně“ podivně, neumí ustát svůj úspěch a všichni nad ní lomí rukama, stačí se většinou podívat na její rodiče a dětství a hned je jasno.

Programování z rodiny člověka buď podporuje nebo sabotuje

Jak je možné, že některým osobnostem štěstí dlouho vydrží a ony svůj život rozvíjejí a stabilně zažívají pokrok? A proč naopak jiné osobnosti mají problém si pozitivní růst dlouhodobě udržet a necítí se vnitřně šťastné?

Příčinou je rozpor v jejich mysli – jejich vědomá mysl vysílá něco jiného, než jejich mysl podvědomá.

Některé osobnosti pocházejí z milujících rodin, jako např. zpěvačka Taylor Swift. A jiné jsou naopak z nestabilních rodin, ve kterých zažily nejrůznější traumata – např. herečka Marylin Monroe.

Nastavení podvědomé mysli je mocné a má klíčový vliv na to, co přitahujeme do života

Naše podvědomá mysl hraje zásadní roli v tom, jak se náš život odvíjí – jestli úspěšně nebo neúspěšně, šťastně nebo nešťastně. Podle toho, co je jejím obsahem.

Je to o tom, jestli má někdo svoji podvědomou mysl naplněnou pozitivními přesvědčeními o sobě a o světě anebo naopak negativními přesvědčeními a traumaty. V podstatě to je ten zásadní rozdíl.
Příklad převážně pozitivního nastavení podvědomé mysli: zpěvačka Taylor Swift

Vyrůstala na farmě, s bratrem a oběma rodiči, kteří měli oba stabilní příjem. Rodiče podporovali její talent a měli navzájem láskyplné vztahy. Je proto pravděpodobné, že ve svém dětství slyšela od svých rodičů: „Máme tě rádi“, „Jsme tu pro tebe“, „Můžeš mít v životě všechno, co chceš“, „Jsi talentovaná“, „Dokážeš všechno, co si usmyslíš“ apod.

Ten, kdo při výchově zažívá chválení a má oporu a zázemí, vyroste v silného a sebevědomého jedince

Taylořino dětské podvědomí to přijalo jako fakta. Tato fakta se stala jejími podvědomými přesvědčeními, protože dětská podvědomá mysl nasává vše jako houba. Teď v dospělosti jí tato přesvědčení společně s jejím úsilím umožňují zažívat fenomenální úspěch a poskytují jí vnitřní stabilitu, která jí ho pomáhá ustát a být šťastná.

Je schopná zvládnout i tlak a kritiku veřejnosti s nadhledem. Dokáže vše ustát aniž by se utíkala k alkoholu nebo k drogám. Je to proto, že má tzv. zdravý základ z rodiny, který jí to umožňuje.

Příklad převážně negativního nastavení podvědomé mysli: herečka Marylin Monroe

Marylin se narodila matce závislé na antidepresivech a svého otce ani nepoznala. Část dětství strávila v pěstounských rodinách a také v sirotčinci. Svoje dětství sama popisovala jako děsivý zážitek. Je jasné, že malá Marylin prožila mnoho traumat a její okolí k ní pravděpodobně nepromlouvalo nejlaskavěji.

Vzhledem k její životní realitě je možné usuzovat, že slyšela věty typu: „Jsi přítěž“, „Nikdo o tebe nestojí“, „Za nic nestojíš, stejně jako tvoje matka“, „Jsi problémová“ a podobně. To v ní také vyvolalo mnoho smutku a strachu z budoucnosti.

Výchova kritikou nefunguje a vytváří vnitřně sabotované jedince

Takto nastavená podvědomá mysl byla důvodem její vnitřní nestability, která jí neumožňovala, aby si udržela stabilní úspěch a aby její vnější štěstí bylo i vnitřního rázu.

Odtud pramenila její „problémovost“ a také její nestálé vztahy s muži, které přitahovala a kteří nebyli schopni poskytnout jí oporu a zázemí. Nikdy od nich nedostala to, co nejvíce chtěla – pocit domova. Hledala proto vždy dál, ale nikdy to nenašla, protože jí to její podvědomí neumožnilo.

Její programování zapříčinilo také samovolné potraty a následně i tragickou smrt. Vnitřní šrámy jejího dětství ji tak hluboce poznamenaly, že se přes ně nedokázala nikdy dostat. Nenašla totiž pro sebe dostatečně účinnou pomoc i když se o to velmi snažila.

Jak změnit svůj osud

Má tedy každý člověk, který nevyrůstal v dostatečně pozitivním prostředí, předurčený smutný osud? Znamená to, že veškerá jeho snaha je předem ztracená?

Nemusí to tak být, změní-li člověk to, co má uloženo ve svojí podvědomé mysli a sladí-li to se svými vědomými záměry – s tím, co chce ve svém životě zažívat.

Jak ale pracovat se svojí podvědomou myslí? Jaké jsou přesné postupy, které je třeba udělat? Jak uzdravit svoji minulost a být díky tomu schopen tvořit úspěšně svoji budoucnost?

Přeprogramování podvědomí umožnuje být šťastnější a úspěšnější

Je možné vyhledat pomoc kouče, specializovaného na práci s podvědomou myslí.

Sezení probíhá tak, že se pomocí myšlenkového cvičení pod vedením kouče člověk vrátí do své minulosti a tam konfrontuje událost, ve které je třeba zpracovat omezující přesvědčení, zbavit se negativních emocí a získat poznání, která člověku umožní, se s tím, co se stalo vyrovnat.

Pak si zvolí nová přesvědčení, v souladu s tím, co chce ve svém životě zažívat. Ta se pomocí dalšího myšlenkového cvičení vloží do podvědomí a to umožní, aby člověk přitáhl do svého života to, co chce.

UČEBNICE PŘEPROGRAMOVÁNÍ PODVĚDOMÍ

Máte možnost se techniky pro přeprogramování podvědomí sami naučit, díky této učebnici, kterou jsme pro vás sestavily, abychom s vámi sdílely tyto účinné nástroje. Zažijte vnitřní revoluci!